เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4173 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 771
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 26 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4173 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 771
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีจัดสรร
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 3.38 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1320 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1093 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300