เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4174 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 782 (โอนกลับส่วนกลาง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4174 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 782 (โอนกลับส่วนกลาง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีจัดสรร
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 8.206 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 573 ครั้ง
อ่านแล้ว : 494 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300