เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3935 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 747 (ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) เพิ่มเติม (ร.ร.กาญจนานุเคราะห์,หนองหานวิทยา,ท่าบ่อ,สีดาวิทยา,ปายวิทยาคาร
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3935 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 747 (ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) เพิ่มเติม (ร.ร.กาญจนานุเคราะห์,หนองหานวิทยา,ท่าบ่อ,สีดาวิทยา,ปายวิทยาคาร
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.525 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 161 ครั้ง
อ่านแล้ว : 224 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300