เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4176 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่ือง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 780 (ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4176 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่ือง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 780 (ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.219 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
อ่านแล้ว : 247 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300