เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4166 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 778 (ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4166 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 778 (ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.218 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 6055 ครั้ง
อ่านแล้ว : 349 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300