เอกสาร
ที่ ศธ 04002/4177 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 779 (เปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 กันยายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/4177 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 779 (เปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.197 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 561 ครั้ง
อ่านแล้ว : 522 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300