เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศะ 04002/ว4322 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 7 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศะ 04002/ว4322 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประเภทไพล์ : pdf zip docx
ขนาดไฟล์ : 3.993 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1232 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1014 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300