เอกสาร
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 11.5 (ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 11.5 (ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.04 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
อ่านแล้ว : 893 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300