ที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 9 ตุลาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 17732 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 14130 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.043 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ