เอกสาร
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี พ.ศ.2563 (เงินฝากคลัง)(รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล RPT016)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 14 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี พ.ศ.2563 (เงินฝากคลัง)(รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล RPT016)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : รายงาน rpt016
ประเภทไพล์ : xlsx
ขนาดไฟล์ : 0.111 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 772 ครั้ง
อ่านแล้ว : 791 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300