เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 16 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

รหัสงบประมาณปี 2564
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 3.789 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 2996 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2636 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300