ที่ ศธ 04002/ว4417 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 16 ตุลาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 1401 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 966 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 3.655 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ