เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4585 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accountiog Quality Assurance and Evaluation System:GAQA)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 27 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4585 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accountiog Quality Assurance and Evaluation System:GAQA)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.051 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 798 ครั้ง
อ่านแล้ว : 907 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300