เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5586 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (โรงเรียนหน่วยเบิก)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5586 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (โรงเรียนหน่วยเบิก)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเภทไพล์ : pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 0.562 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 289 ครั้ง
อ่านแล้ว : 216 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300