เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5587 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ศูนย์/ร.ร.ศศ./ร.ร.ศส.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5587 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ศูนย์/ร.ร.ศศ./ร.ร.ศส.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเภทไพล์ : pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 0.585 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 390 ครั้ง
อ่านแล้ว : 351 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300