เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยัง สพฐ.
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 23 ธันวาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยัง สพฐ.
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.101 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1743 ครั้ง
อ่านแล้ว : 475 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300