เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 ธันวาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.782 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 408 ครั้ง
อ่านแล้ว : 457 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300