เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว35 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 6 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว35 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf pdf
ขนาดไฟล์ : 10.216 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 588 ครั้ง
อ่านแล้ว : 483 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300