เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (์New GFMIS Thai)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 7 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (์New GFMIS Thai)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.851 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 280 ครั้ง
อ่านแล้ว : 327 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300