เอกสาร
ที่ ศธ 04002/5759 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/5759 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.768 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
อ่านแล้ว : 120 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300