เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว110 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 181 (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว110 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 181 (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.545 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 116 ครั้ง
อ่านแล้ว : 131 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300