เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว111 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 180 (งบลงทุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว111 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 180 (งบลงทุนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 9.21 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 695 ครั้ง
อ่านแล้ว : 730 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300