เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว167 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 190 (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และติดตามความก้าวหน้าดำเนินโครงการฯ จ.ตาก)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว167 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 190 (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และติดตามความก้าวหน้าดำเนินโครงการฯ จ.ตาก)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.33 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 78 ครั้ง
อ่านแล้ว : 102 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300