เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว 316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 มกราคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว 316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเภทไพล์ : pdf zip
ขนาดไฟล์ : 3.649 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 325 ครั้ง
อ่านแล้ว : 261 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300