ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 3 กุมภาพันธ์ 2564
  • ผู้เข้าชม : 794 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 597 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 3.143 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ