เอกสาร
ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.247 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1003 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1099 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300