เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว593 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว593 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดไฟล์ :

 

 

ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประเภทไพล์ : pdf doc
ขนาดไฟล์ : 0.913 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1202 ครั้ง
อ่านแล้ว : 880 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300