เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว632 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2563 (ส่วนกลาง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว632 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2563 (ส่วนกลาง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

รายละเอียดแนบ
ประเภทไพล์ : pdf doc
ขนาดไฟล์ : 0.155 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 634 ครั้ง
อ่านแล้ว : 447 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300