เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว700 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 251 (ค่าใช้จ่ายประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว700 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 251 (ค่าใช้จ่ายประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.564 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 306 ครั้ง
อ่านแล้ว : 262 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300