เอกสาร
ที่ ศธ 04002/701 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 253 (ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/701 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 253 (ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.137 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 152 ครั้ง
อ่านแล้ว : 121 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300