เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว702 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 252 (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสนทนากลุ่มและสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว702 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 252 (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสนทนากลุ่มและสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.267 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 212 ครั้ง
อ่านแล้ว : 201 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300