เอกสาร
ที่ ศธ 04002/715 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 254 (รายการถอนคืนค่าปรับเพื่อจ่ายคืน บ.ทูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั้น จำกัด)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/715 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 254 (รายการถอนคืนค่าปรับเพื่อจ่ายคืน บ.ทูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั้น จำกัด)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.145 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 187 ครั้ง
อ่านแล้ว : 160 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300