เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.111 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
อ่านแล้ว : 236 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300