เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว742 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 260 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ.) สพป,สพม.ทุกเขต)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว742 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 260 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สพฐ.) สพป,สพม.ทุกเขต)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 245 ครั้ง
อ่านแล้ว : 198 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300