เอกสาร
ที่ ศธ 04002/713 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 ครั้งที่ 256 (จัดจ้างครูผู้สอบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ร.ร.บ้านเกาะหลีเป๊ะ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/713 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564 ครั้งที่ 256 (จัดจ้างครูผู้สอบหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ร.ร.บ้านเกาะหลีเป๊ะ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.147 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 90 ครั้ง
อ่านแล้ว : 58 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300