เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว714 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 255 (จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว714 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 255 (จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.2 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 168 ครั้ง
อ่านแล้ว : 129 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300