เอกสาร
ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 8 มีนาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

บัญชีรายละเอียดส่งคืนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 2
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 0.695 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 1570 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1100 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300