เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1028 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสังเกตจาการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 15 มีนาคม 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1028 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสังเกตจาการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ประเภทไพล์ : pdf pdf rar pdf
ขนาดไฟล์ : 6.302 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 3212 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1188 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300