ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 26 มีนาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 552 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 463 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.206 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ