ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1329 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย)

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 1 เมษายน 2564
 • ผู้เข้าชม : 966 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 1077 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.974 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย