ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1330 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.))

รายละเอียด

 • หมวดหมู่ : ประกาศโครงการ GFMIS
 • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
 • วันที่โพส: 1 เมษายน 2564
 • ผู้เข้าชม : 742 คน
 • จำนวนดาวน์โหลด : 847 ครั้ง
 • ประเภทไฟล์ : pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.964 MB
 • ไฟล์เอกสาร :
  หนังสือนำ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย