ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 1 เมษายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 609 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 487 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.25 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ