เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 361 (ประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 7 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1425 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 361 (ประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 2.443 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 141 ครั้ง
อ่านแล้ว : 129 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300