เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1437 ลงวันที 5 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที 374 (ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 7 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1437 ลงวันที 5 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที 374 (ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.2 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
อ่านแล้ว : 115 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300