เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 378 (โครงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2564)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 7 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 378 (โครงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2564)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.214 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 52 ครั้ง
อ่านแล้ว : 68 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300