ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 16 เมษายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 785 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 623 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.141 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ