เอกสาร
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 20 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

เอกสารแนบ
ประเภทไพล์ : pdf xlsx
ขนาดไฟล์ : 3.079 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 574 ครั้ง
อ่านแล้ว : 480 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300