ที่ ศธ 04002/ว1623 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 399 (ค่าจ้างธุรการ/พี่เลี้ยงเด็กพิการ/นักการภารโรง จำนวน 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 20 เมษายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 3541 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 6029 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 1.294 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ