เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1755 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 419 (โครงการสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด สศศ.)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 28 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1755 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 419 (โครงการสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด สศศ.)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.176 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
อ่านแล้ว : 413 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300