เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 420 (ค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนฯ)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 29 เมษายน 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว1767 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 420 (ค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนฯ)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.248 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 206 ครั้ง
อ่านแล้ว : 419 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300